SHARE:

Invitasjon - konkurranse om beste studentprosjekt innen digitale medier


Hvem har laget det beste studentprosjektet innenfor digitale medier i 2014?

Vinnerne får legge fram sitt prosjekt på den nordiske konferansen om datajournalistikk - NODA15 – som arrangeres i Ålesund 30.-31. januar 2015. Her vil det samles journalister, forskere, redaksjonelle ledere, studenter og teknologer til to dagers kompetanseløft, inspirasjon og nettverking. Som en del av konferansen arrangeres også et eget forskningsspor.

Konkurransen om beste studentprosjekt har to hovedkategorier:
• Innovasjon i bruk av teknologi i medieprodukter
• Ny kunnskap om medieutviklingen

Det kan også sendes inn bidrag utenfor disse hovedkategoriene, dersom det anses at prosjektet har stor interesse innenfor området digitale medier.

Det skal sendes inn en prosjektbeskrivelse på maks en A4 side, som inneholder følgende:
• Bakgrunn for prosjektet
• Deltakere
• Bruk av metoder og verktøy
• Ressursinnsats


I tillegg vedlegges egnet prosjektmateriale eller linker til dette.

Fristen settes til 20. januar.
Bidrag sendes inn til NODAs sekretariat ved NxtMedia (nxtmedia.no) på adressen post@nxtmedia.no og merkes NODA-studentkonkurranse.